Journal Sponsorship

Publisher

Fen Bilimleri Enstitüsü olarak öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamlarını yetiştirmeyi amaçlar.

Enstitümüz Fen Bilimleri alanlarında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı yetiştiren bir kurum olma misyonunu ve vizyonunu yüklenmiştir.

Enstitümüz Anabilim Dallarında akademik, sanayi, askeri ve hizmet sektörü alanlarında kaliteli bir eğitim sunulmaktadır. Bunun göstergesi ise her dönem Enstitü programlarımıza müracaat eden öğrenci sayımızın artmasıdır.

Selçuk University Natural and Applied ScienceISSN: 2147-3781